Foreningen Biogasbranchen blev stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas (stiftet 1997) og Foreningen for Danske Biogasanlæg (stiftet 1992).

Foreningens grundlag er fastlagt i foreningens vedtægter, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, men der blev foretaget en mindre justering på en ekstraordinær generalforsamling den 1. maj 2018 og på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2019.