Foreningen Biogasbranchen blev stiftet den 28. marts 2017 ved sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas (stiftet 1997) og Foreningen for Danske Biogasanlæg (stiftet 1992).

Foreningens grundlag er fastlagt i foreningens vedtægter, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, men der blev foretaget en mindre justering på en ekstraordinær generalforsamling den 1. maj 2018..