"Biogasanlæg i Danmark".
Denne DVD på dansk, engelsk og tysk med tilhørende teksthæfte præsenterer de erfaringer, den danske biogasbranche har opbygget gennem 25 år med planlægning, etablering og drift af biogasanlæg.

I biogasanlæg omdannes gylle, energiafgrøder og organisk affald fra industri og husholdninger til CO2-neutral energi samtidig med, at husdyrgødningens gødningskvalitet forbedres og næringsstoffer i organiske restprodukter fra industri og husholdninger genanvendes.

Kan købes i Biogasbranchens sekretariat for 50 kr. incl. moms. Uddannelsesinstitutioner kan rekvirere DVD'en gratis så længe lager haves.