I denne pdf og powerpoint præsentation kan du hente viden om biogassens rammevilkår, bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer samt fakta og budskaber i forhold til de igangværende energiforhandlinger.

De vil løbende blive opdateret og suppleret og kan frit downloades og bruges med kildehenvisning.

 Har du spørgsmål eller bemærkninger kan du kontakte sekretariatet.