Energistyrelsen har gennem de senere år med jævne mellem opdateret deres katalog over alternative drivmidler. Den seneste er fra februar 2016 og skal give input til, hvordan transportsektoren kan opfylde sine målsætninger for 2020 og 2050.

Læs hele rapporten og øvrige analyser her