Naturstyrelsen udgav i december 2011 en pjece om planlægning af biogasfællesanlæg.

Pjecen i serien Apropos beskriver de positive effekter, der er ved at etablere biogasanlæg samt de planlægningsmæssige overvejelser og hensyn.

Kommunerne skal i henhold til Planloven planlægge for fælles biogasanlæg.

Pjecen kan læses på og downloades fra Naturstyrelsens biogashjemmeside.